Čím se zabývám

"Chceš být šťastný?" zeptal se při manželské přípravě jeden slovenský kněz budoucího novomanžela. "No jasně, že ano!" odpověděl. "Tak se nežeň!" odvětil na to kněz. "Já ale potřebuji, aby se ona stala moji ženou, pak budu šťastný!" vyhrkl překvapený muž. Kněz pokračoval: "Nejdřív buď šťastný, a teprve pak se ožeň, abys nezatěžoval vztah svým nárokem, který Ti nikdy nedokáže naplnit," dodal.

Budu šťastný až... jak často tohle kolem sebe slýcháme, jak často si to říkáme sami. Řada lidí dnes žije v ne-štěstí, ve stresu, který si často uvědomí až s jeho tělesnými projevy. Trpí nízkým sebevědomím, nízkou sebeláskou, nemají na sebe čas, protože spoustu věcí "musí", spoustu věcí "nesmí" a spoustu věcí "nedokážou, protože..." Často tak ani nevnímají, že tomu tak je v důsledku hlubokých ran z dětství, ran od bývalých partnerů, a ran, které si občas uštědřili i sami. A tak hledají štěstí a naplnění ve stále nových vztazích, nových pracovních úspěších, u novějších a dražších věcí. To je dost vyčerpávající.

Já se zabývám tím, že to těmto lidem pomáhám změnit. Pomáhám jim dosáhnout toho, co v životě opravdu chtějí, překonat strach ze změn, ať už těch, které si sami zvolili, nebo těm, které jim do cesty postavil život. Pomáhám jim najít štěstí pramenící z jejich nitra, a to i přes to, nebo právě pro to, co všechno se jim v životě stalo nebo se jim aktuálně děje. Protože "změna je vždy možná," jak říkával slavný kanadský psychiatr Eric Berne. A také proto, že jak říkával Carl Ransom Rogers, spoluzakladatel humanistické psychoterapie, v níž jsem měl tu čest projít výcvikem, tak všechny zdroje, které k této změně potřebujeme, už máme uvnitř sebe. Já věřím oběma.

A tak tedy pomáhám lidem a firmám tyto zdroje nalézt a mobilizovat. Pomáhám jim lépe zvládat změny – jak na té pasivní úrovni – kdy je potřeba něco přijmout a naučit se existovat v nové situaci – tak na té aktivní úrovni – kdy je nutné vzít změnu do svých rukou a dotáhnout ji do úspěšného konce. Udělat třeba krok stranou a vystoupit z onoho "bludného kruhu" našich nevědomých vzorců a programů.

Usiluji o to, aby lidé byli ve svém životě šťastnější, aby získali potřebné sebevědomí a aby se naučili žít ze své podstaty. Dělám to formou psaní svého blogu, psaním článků do časopisu Marianne a Psychologie dnes, individuálním poradenstvím, pořádáním nejrůznějších přednášek a seminářů a zasvětil jsem tomu i svoji firmu. Ta se věnuje pomoci firmám v tom, aby jejich zaměstnanci byli v práci šťastnější. To totiž zvyšuje jejich produktivitu i spokojenost zákazníků. Firmám se tak spokojení zaměstnanci vlastně vyplatí.

V posledních měsících věnuji také velké úsilí projektu průvodce pro onkologicky nemocné Jak přežít rakovinu.

Můj blog najdete na adrese www.jecasnazmenu.cz

Kdo jsem

Odpovědět na otázku, kdo člověk vůbec je, není zdaleka tak snadné, jak se může zdát. Velká část lidí na ni vlastně za celý svůj život nikdy odpověď nenajde. Lidé se mě často ptají, jak jsem se dostal k tomu, co teď dělám. Jak mě vlastně napadlo přejít ze světa telekomunikační techniky a později marketingové komunikace do pomáhající profese.

Jako malý jsem miloval techniku. Původně jsem chtěl být stíhacím pilotem, ale pak mě uchvátil svět počítačů a kolem osmnácti svět telekomunikací. Pár let na to mě začala lákat strategie firem, její realizace, podpora marketingu a prodeje klíčových produktů i to, že jsem na vlastní oči viděl, že spousta věcí v byznyse má jasně daný řád a zákonitosti. Jenže pak se něco změnilo. Při jedné z mých cest po Evropě mi najednou všechno tohle nějak přestalo dávat smysl.

Zjistil jsem, že jsem vlastně nežil svůj život. Žil jsem místo něj takový ten život z časopisů. Dokonce i ten golf jsem hrál a létal jsem na „business tripy“ do zahraničí. To vše i přesto, že během mého studia i kariéry se neustále objevovaly náznaky mé budoucí cesty. Na střední i první vysoké mě nesmírně bavila psychologie. Na druhé vysoké mě zase zaujal svět HR, managementu a koučování. Při své práci v oblasti marketingové komunikace pro velké korporace jsem prošel přes 300 firem a poslouchal jejich příběhy i příběhy jejich majitelů, manažerů a zaměstnanců. A příběhy to zdaleka nebyly jen pracovní. No a když jsem při magisterském a posléze i doktorském studiu při své práci zaměřené na bionanomedicínu „přičichl“ k vědě, fungování lidského mozku i organismu, byla skládačka vedoucí k mému současnému zaměření téměř kompletní. Chyběl vlastně už jen jediný dílek. Ten jsem ale hledal mnoho let.

Nakonec jsem se k němu vlastně procestoval. První krok si pamatuji jako dnes – šel jsem v Budapešti po Gellértu (kopec nad městem), a potkal se s dívkou, co mi během pár hodin odvyprávěla celý svůj životní příběh. Pracovala pro jednu velkou korporaci, ale její srdce bylo úplně jinde než v oblasti finančního controllingu. A tahle dívka byla jen první z dlouhé řady lidí, kteří se na mě najednou začali obracet. Od té doby se mi to dělo už pořád. A nejčastěji se na mě obraceli úplně cizí lidé. V kavárně, v restauraci, na ulici, v sauně, dokonce i ve výtahu a samozřejmě i při mých cestách po Evropě. Všichni tito lidé, co mi znenadání svěřili své trápení, měli jedno společné – cítili, že už to dál takhle nejde. Že je čas na změnu! Byli to lidé, kteří urputně hledali někoho, kdo by je chápal, kdo by jim pomohl udělat ten první krok. Byl jim oporou, dodal jim odvahu. Někoho, komu by konečně mohli důvěřovat a kdo by jim byl na nějaký čas průvodcem. Hledali někoho, kdo by jim poskytl prostředí pro to, aby se dokázali dostat blíž sobě. A všichni si z nějakého důvodu vybrali zrovna mě. Poslední dílek skládačky se nakonec skrýval na samotě uprostřed rakouských Alp, kde jsem vlastně úplnou náhodou prošel iniciací do prastaré techniky meditace – Kriya Yogy.

Když se ona skládačka složila a já viděl to, co mi dříve bylo ukryto, zbývalo jen jediné a to nejdůležitější – získat potřebné dovednosti, protože jsem chtěl lidem pomáhat, a ne jim ublížit. Na doporučení kamarádky, která vystudovala psychologii v Londýně, jsem v roce 2015 nastoupil na čtyřletý sebezkušenostní výcvik v Person-Centered Approach dle Carla Ransoma Rogerse a o rok později i na studium Pražské psychoterapeutické fakulty. Přišlo mi to tehdy jako vhodnější a pro mé budoucí klienty bezpečnější cesta než si udělat čtyřiceti nebo stohodinový kurz koučinku. Ty stovky hodin sebezkušenostního výcviku a seminářů (zatím 994 hod.) a stovky hodin teorie (zatím 587 hod.) byly nakonec má nejlepší investice v životě. Navíc jsem zde potkal desítky špičkových psychoterapeutů, psychologů i dalších skvělých lidí, z nichž mnozí jsou dnes mí přátelé.

Jak pracuji

Nejsem kouč. „Dneska je každej kouč,“ slýchávám poslední roky neustále kolem sebe. A musím uznat, že na tom něco je. Já ale kouč nejsem, nejsem ani psycholog. Nemám certifikaci ICF a nemám ani vysokoškolský diplom z psychologie.

Co ale mám, je čtyřletý sebezkušenostní výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (PCA), v tzv. Rogersovské psychoterapii. Navíc každoročně absolvuji i několik sebezkušenostních seminářů v dalších nejrůznějších psychoterapeutických technikách a také několik online vzdělávacích kurzů na prestižních světových univerzitách. Hluboce věřím, že je nutné ctít individuální svět každého člověka a pokud se mi dostane té cti, že mě do svého světa pozve jako svého průvodce a konzultanta, pak v něm chci našlapovat po špičkách a rozhodně ho nehodlám měnit k obrazu svému. Pravidelně také chodím na supervize, abych se ujistil, že se tím také řídím. A to se týká i vnitřního světa účastníků seminářů a workshopů, které vedu. Vnitřní svět každého člověka je pro mě posvátný.

Hlavou jsem vědec a ctím tzv. science-based a evidence-based přístup, tedy přístup postavený na ověřených a publikovaných vědeckých zjištěních. Během mého doktorského studia a mé vlastní výzkumné činnosti mě zkrátka svět vědy učaroval. Pracuji s daty z nejnovějších vědeckých studií, ročně jejich samostudiem strávím stovky hodin a další desítky hodin studia trávím při institucionálním vzdělávání.

Srdcem jsem ale spirituální člověk. Mám za sebou řadu zajímavých a obohacujících prožitků, od klinické smrti, přes nejrůznější zkušenosti z průběhu mého dalšího života i z mých cest. Mám velmi blízko k meditaci, buddhismu i křesťanství. Mezi mé přátele patří i pár katolických i evangelických kněží. Věřící ale nejsem, sám sebe považuji za agnostika.

Ve své práci i životě vnímám vědu a spiritualitu jako propojené nádoby, stejně jako mnoho slavných psychoterapeutů a psychiatrů 20. i 21. století. Ostatně, řada psychoterapeutických směrů dnes staví na tzv. mindfulness – plném prožitku okamžiku tady a teď. Ano, i to je jedna ze stránek lidské spirituality. Zdaleka tedy nejde jen o institucionální náboženství.

Moje vzdělání

Původně jsem vystudoval telekomunikační techniku na FEL ČVUT. Tam jsem také poprvé "přičichl" k biomedicíně a neurofyziologii. Na stejné fakultě jsem také pokračoval v doktorském studiu zaměřeném na bionanomedicínu. Doktorát jsem ale nedokončil. Paralelně s ním jsem však vystudoval podnikání a management v průmyslu na MÚVS ČVUT. Tady jsem se zase dostal k té méně hmatatelné části - k lidské psyché - lidské zdroje, management, leadership a koučování. To klíčové v oblasti vzdělávání však přišlo až mnohem později.

Institucionální vzdělání
 • Studium na Pražské psychoterapeutické fakultě (2016-2019)
 • Sebezkušenostní výcvik PCA (Rogersovská psychoterapie), 668 hodin, Diakonie CČE (2015-2018)
Sebezkušenostní semináře
 • Seminář Psychoterapie poruch příjmu potravy, 17 hodin, PhDr. František David Krch, Ph. D. (2019)
 • Seminář Vybrané kapitoly z lékařství, 12 hodin, MUDr. Olga Dostálová (2018-2019)
 • Seminář Onkologická onemocnění a psychika člověka, 12 hodin, MUDr. Olga Dostálová (2018-2019)
 • Sebezkušenostní seminář Biodynamické masáže, 17 hodin, Mgr. Johana Špicnerová, Mgr. Martina Ambrožová (2018)
 • Sebezkušenostní seminář Transakční analýza, 17 hodin, PhDr. Jiří Libra (2018)
 • Sebezkušenostní seminář Psychoterapie a šamanismus, 17 hodin, Mgr. Pavla Štěpničková (2018)
 • Sebezkušenostní seminář Laická pomoc bližnímu v krizi, 17 hodin, Mgr. Alexandra Černá Lammelová (2018)
 • Seminář Diagnostika a léčba závislostí, 12 hodin, MUDr. Petr Popov MHA (2018)
 • Sebezkušenostní seminář Taneční a pohybová terapie, 17 hodin, MUDr. Radana Syrovátková (2017)
 • Sebezkušenostní seminář Dramatizační metody v psychoterapii, 17 hodin, doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (2017)
 • Sebezkušenostní seminář Existenciální terapie, 17 hodin, doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. (2017)
 • Sebezkušenostní seminář Arteterapie, 17 hodin, PhDr. Ingrid Hanušová, Ph. D. (2017)
 • Sebezkušenostní semináře Daseinsanalýza, 51 hodin, Mgr. Jakub Zlámaný, Ph. D. (2016-2017)
 • Sebezkušenostní semináře Hagioterapie, 49 hodin, MUDr. Prokop Remeš (2016-2017)
 • Seminář Výklad snů, 15 hodin, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. (2016-2017)
 • Sebezkušenostní seminář Gestalt terapie, 17 hodin, MUDr. Marie Štefanová (2016)
 • Seminář Kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch, 12 hodin, Mgr. Katarína Durecová (2016)
Sebezkušenostní online kurzy
 • Existential Well-being Counseling: A Person-centered Experiential Approach, 89 hodin, KU Leuven, Prof. Mia Leijssen, doc. Siebrecht Vanhooren (2018)
 • De-Mystifying Mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction), 35 hodin, Universiteit Leiden, Prof. Dr. Chris Goto-Jones (2018)
 • Science of Happiness, 47 hodin, UC Berkeley, Dacher Keltner, Ph. D., Emiliana Simon-Thomas, Ph. D. (2017)
 • Science and Practice of Yoga, 27 hodin, University of Texas, Arlington, Stacy Dockins, Catherine Spann, Ph. D., prof. George Siemens, Ph. D. (2017)
Vzdělávací online kurzy
 • Everyday Parenting: The ABC's of Child Rearing, 19 hodin, Yale University, Prof. Alan Kazdin (2018)
 • Positive Psychology, 12 hodin, University of North Carolina at Chapel Hill, Barbara L. Fredrickson, Ph. D. (2017)
 • Buddhism and Modern Psychology, 18 hodin, Princeton University, Robert Wright (2017)

Poradenství

Pokud si to budete přát, stanu se vaším průvodce životními okamžiky a změnami, u kterých cítíte, že takového průvodce potřebujete. Nabízím vám bezpečné prostředí, kde můžete být tím, kým opravdu jste, aniž byste za to byli souzeni, natož odsuzováni. Pokud víte, že ve vašem životě je nutné něco změnit a jste připraveni na této změně sami pracovat, jsem tím, kdo vám pomůže najít tu správnou cestu i způsob, jak ji úspěšně dokončit.

Budu vám naslouchat, stanu se vaším rádcem, vaším průvodcem i tím, kdo vám dodá motivaci dokončit změnu, které chcete sami dosáhnout. Nabídnu vám svůj nezaujatý pohled na věc, své znalosti i své zkušenosti a pomohu vám se nad vaší situací i věcmi kolem vás zamyslet. Řešení vašich problémů je totiž často na dosah, stačí jen otevřít oči a podívat se tím správným směrem. A s tím, kam se při hledání toho správného směru dívat, vám pomohu já.

Nejsem ale všemocný. Navíc možnosti poradenství jsou omezené. Někdy se tak může stát, že nebudu tím pravým, kdo vám s vaším problémem dokáže pomoci. V takovém případě mám kontakty na skvělé psychoterapeuty i psychoterapeutky, se kterými vás mile rád spojím. Stejně tak mám kontakty i na nutriční poradce, fyzioterapeuty, psychiatry a další odborné lékaře a pracoviště.

Jak to celé probíhá?

Vše začíná telefonickým rozhovorem (popřípadě e-mailem), kdy se domluvíme na úvodním přibližně hodinovém „poznávací“ sezení. Na něm si pokusíme definovat problém, který byste si přáli vyřešit a zjistíme, zda spolu na jeho vyřešení můžeme a dokážeme spolupracovat či nikoli.

Poté se budeme pravidelně setkávat (zpravidla jednou týdně na 60 minut) a budeme společně pracovat na vyřešení vašeho problému. V případě, že není možné setkávat se osobně, lze jako náhradu osobních setkání využít i Skype či Skype pro firmy (dříve Microsoft Lync). Jednotlivá sezení jsou připravována každému na míru. Často si ale ze sezení kromě spousty věcí k zamyšlení odnesete i nějaký ten „domácí úkol.“

Jsou i jiné možnosti?

Ve zvláštních případech existuje i alternativní přístup, který se mi osvědčil zejména u lidí, kteří za mnou přicházejí v době, kdy je potřeba změny již urgentní, nebo kdy už nemohou jít dál. V takovém případě naše setkání trvá i několik hodin v kuse (maximálně 5) a musí proběhnout na klidném místě. Přesná délka setkání se odvíjí hlavně od vašich individuálních potřeb. Za tuto dobu se obvykle podaří identifikovat nejpalčivější místa a nastínit jejich řešení. I zde však platí, že ne vždy musím být tím pravým člověkem, který vám dokáže pomoci.

Tento postup od obou účastníků, od vás i ode mě, vyžaduje značnou dávku času i energie a není zdaleka vhodný pro každého. To, jestli k němu přistoupíme či nikoliv proto závisí na mém zvážení. Po skončení takovéhoto sezení může následovat pravidelné vzájemné setkávání ve standardním formátu anebo, v závislosti na probíraném tématu, vám mohu třeba doporučit odborníka (např. psychoterapeuta), který vám dokáže na vaší další cestě efektivněji pomoci. Někdy se také stane, že pro vyřešení daného problému postačí ono jedno dlouhé sezení.

Kolik to stojí?

Cena za jedno sezení je 1 200 Kč, přičemž první sezení, které je určené k vzájemnému poznání se, stojí 500 Kč. Připravte se ale, že peníze nejsou jediné, co bude potřeba investovat. Pokud chcete skutečně dosáhnout změny, budete muset investovat i svůj čas a úsilí, a to nejen během těch 60 minut týdně, ale zejména během té doby mezi našimi setkáními. Vězte ale, že tohle je ten typ investice, který se člověku jako jeden z mála vždycky vyplatí.

U intenzivního formátu zaměřeného na rychlejší dosažení změny – max. 5 hodin sezení (viz výše) – počítejte s cenou 1 000 Kč/hod., tj. max. 5 000 Kč.

Nechci ale, aby se cena stala pro vás překážkou v okamžiku, kdy opravdu nutně potřebujete pomoci, ale nenacházíte se zrovna v přívětivé finanční situaci. V takovém případě mě neváhejte kontaktovat a pokusím se vám vyjít vstříc.

Jsme firma, můžeme si vás najmout pro své zaměstnance?

Ano, své služby poskytuji i některým společnostem. Typicky je využívají firmy, které mají nejrůznější rozvojové programy pro své klíčové zaměstnance a manažery. Obvykle se věnujeme problematice zvládání změn, stresu, komunikaci a oblasti životní harmonie, či chcete-li Work-life Balance. Služby pro firmy spadají pod mojí společnost Nitana. Můžete se na ni s důvěrou obrátit. Velmi rád pomohu vašim zaměstnancům osobně.

Jak je to s mlčenlivostí?

Stejně jako v byznyse, cokoliv, co padne při našich setkáních, považuji za přísně důvěrné. Absolutní diskrétnost je samozřejmostí a stejně tak i naprostá otevřenost a nehodnotící prostředí. Se mnou můžete být tím, kým doopravdy jste. Nikdo vás nebude soudit, natož odsuzovat. A vězte, že za svůj život už jsem slyšel mnoho nejrůznějších příběhů.

Jedinou částečnou výjimkou jsou supervize. Při supervizích probírám anonymně rámce příběhů některých klientů, u kterých se potřebuji se svým supervizorem poradit či ujistit, že do naší spolupráce nezanáším nic svého osobního. Identitu ani přesný příběh klienta se však ani supervizor nedozví.

Semináře a školení

Kromě individuální práce s klienty se věnuji také přednášení a vedení seminářů a workshopů se sebezkušenostními prvky. Přednáším především o tématech změn, stresu a psychosomatice, štěstí a životní harmonii, o komunikaci a věnuji se i problematice ženskosti a mužnosti, respektive umění být sám sebou. Přednáším pouze v českém a anglickém jazyce. Pokud byste měli zájem o moji veřejnou přednášku na vaší akci, neváhejte mě kontaktovat. Seznam mých dosavadních veřejných přednášek i jejich témat najdete zde.

Pokud byste se rádi zúčastnili nějakého workshopu či semináře pro veřejnost, který vedu, na této stránce naleznete veškeré informace o aktuálních seminářích.

Pokud jste z firemního prostředí a měli byste zájem o přednášku, či školení pro vaše zaměstnance na některé z výše uvedených témat, s důvěrou se obraťte na moji firmu Nitana. Vyjdu vám maximálně vstříc a připravím vám školení přímo na míru. Standardní nabídku školení, včetně referencí, najdete zde.

Služby pro firmy

Věřím, že spokojenější a šťastnější zaměstnanci vedou k tomu, že i majitelé, respektive akcionáři, těchto firem jsou pak spokojenější a šťastnější. A protože ctím vědecký přístup, tak jsem si ověřil, že se nejedná jen o moji víru, ale o vědecky ověřený fakt. Spokojenější zaměstnanci jsou v průměru o 12 % produktivnější [Oswald, Proto, Sgroi; 2014], mají lepší analytické schopnosti [Gallagher; 2009], zvládají lépe nepřízeň osudu i stres [Lyubomirsky; 2007], znamenají pro firmu nižší personální náklady [Gallup; 2008], jsou úspěšnější při uzavírání kontraktů [Kopelman, Rosette, Thompson; 2006] a přinášejí o 5 500 Kč vyšší tržby na metr čtvereční prodejní plochy [Gallup; 2008]. Pokud chcete vědět více, určitě si přečtěte tento můj článek, kde najdete i základní východiska, jak učinit vaše zaměstnance šťastnější.

Moje firma vám na této cestě mile ráda pomůže. K dosažení tohoto nelehkého cíle využíváme ucelenou sadu nástrojů od diagnostiky, přes konzultace, workshopy a semináře až po individuální rozvojové programy a manažerské skupiny. Více o službách pro firmy najdete zde.

Kontakt

Pokud na mne máte jakékoliv dotazy, vy či vaše firma si přejete využít mých služeb, anebo si myslíte, že bych vám mohl nějak jinak pomoci, neváhejte mě prosím kontaktovat. Mé kontaktní údaje naleznete níže.

Tel.: +420 602 630 155
E-mail: martin@nekouc.cz
Facebook: https://www.facebook.com/zikmund
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martinzikmund/

Stojí za to navštívit